1. Du er her: Om os

StøtteCompagniet varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier samt voksne borgere jf. Lov om social service og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre over hele landet. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, mentorforløb samt støttekontaktperson forløb og lignende.

Vi er 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde; primært socialpædagog-, speciallærer-, socialrådgiver-, ergoterapeut-, familiebehandler- og psykolog-udddannelse.

Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser m.v.

Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om socialt udsathed og / eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. infantil autisme, Aspergers syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom, sanseintegrationsvanskeligheder mv.

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en pædagogisk afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en selvstændig, landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores medarbejdere arbejder under løbende intern uddannelse, samt intern og ekstern supervision.

Vores tilgang og metoder er bl.a. beskrevet i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen, som vores tidligere indehaver er medforfatter til, er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov.

Læs evt. mere om fagbogen her

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger.

Du er også velkommen til at læse vores generelle brochure om StøtteCompagniet.

Endeligt kan det være en hjælp at udlevere vores brochure om Støtteforløb og forældrevejledning til familier

 

Adm. Direktør/CEO